นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาววิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในงานซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปี พ.ศ. 2563 ณ ลานกิจกรรมรอบสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันที่ 13 ตุลาคม 2563

ความคิดเห็น