การพัฒนาฐานข้อมูลการบริหารจัดการน้ำ ในจังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 9 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา

ขอขอบคุณ หน่วยงาน #ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย #ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม #สภาเกษตรกร #สถานีพัฒนาที่ดิน กลุ่มผู้ใช้น้ำและองค์การบริหารส่วนตำบล #โคกเหล็ก #บ้านด่าน #เมืองฝาง #มะเฟือง ที่ให้ความร่วมมือ เสนอแนะ เล่าประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ สำหรับการพัฒนาฐานข้อมูล #การบริหารจัดการน้ำ ครั้งนี้ครับ

ความคิดเห็น