วิทยากรอบรมให้ความรู้เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพอาหาร” โดยวิธีการถนอมอาหารและการแปรรูป (การทำปลาส้มเป็นตัว และการทำปลาส้มก้อน) ณ เทศบาลตำบลชำนิ อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

ความคิดเห็น