วิทยากรลงพื้นศึกษาข้อมูลศักยภาพชุมชนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน :วิศวกรสังคม ในวันที่ 14-15 พ.ย.2563     ณ บ้านหนองหว้าสามัคคี ตำบลโคกเหล็ก จ.บุรีรัมย์ ภายใต้โครงการวิศวกรสังคม

 

 

ความคิดเห็น