ประเพณีสืบสานตำนานกวนข้าวทิพย์ละประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2563 ณ วัดพระพุทธบาทเขากระโดง และบริเวณทางขึ้นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูเขาไฟกระโดง ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 3 ตุลาคม 2563

ความคิดเห็น