โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ตำบลลำดวน​ อ.กระสัง​ จ.บุรีรัมย์​ วันที่ 31 มกราคม 2564 ประชุมและแบ่งหน้าที่การทำงาน

ความคิดเห็น