ร่วมอบรมสถิติธุรกิจ (สถิติเรื่องใกล้ตัว…ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด) (แพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ออนไลน์ตลอดชีวิต) แบบออนไลน์ ในวันที่ 16 มีนาคม 2564

ความคิดเห็น