เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ หลักสูตร แนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนในการยกระดับหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6

ไฟล์แนบ

jpg S__12329034

ขนาดไฟล์ 355 KB | จำนวนดาวน์โหลด 103 ครั้ง

jpg S__12329036

ขนาดไฟล์ 405 KB | จำนวนดาวน์โหลด 111 ครั้ง

jpg S__12329040

ขนาดไฟล์ 369 KB | จำนวนดาวน์โหลด 109 ครั้ง

ความคิดเห็น