วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ บริเวณหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น