วันที่ 26-28 ตุลาคม 2563 ร่วมกิจกรรมใส่เสื้อสีเหลือง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น