📝📝เปิดรับสมัครโควตารอบ 2 (เพิ่มเติม)🔥🔥
🛑🛑🛑🛑16-25 กุมภาพันธ์ 2564🛑🛑🛑🛑
📝📝วันเดียวรู้เรื่องจ้าา
👉🏻👉🏻#สมัคร #สัมภาษณ์ #รายงานตัว 👈🏻👈🏻
*เตรียมเอกสารต่างๆ มาให้พร้อมเลยน๊าา💝
💥ขั้นตอนง่ายนิดเดียว…..💥💥💥
1. #สมัครด้วยตนเอง👉🏻 16 – 25 กุมภาพันธ์ 2564
📍สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 23 ชั้น 2
🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊
2. #สอบสัมภาษณ์👉🏻 เวลา 8.30 – 16.30 น.
📍ห้องประชุมกลาง ชั้น 2 อาคาร 23 ชั้น 2
🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊
3. #รายงานตัว👉🏻 เวลา 8.30 – 16.30 น.
📍สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 23 ชั้น 2
🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊
4. #ชำระเงิน👉🏻 เวลา 8.30 – 16.30 น.
📍ที่กองคลังและทรัพย์สิน อาคาร 15 ชั้น 1
🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊

ความคิดเห็น