วันที่ 10 กพ 64 ประชุมทีมงานมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อรับทราบปัญหา ติดตามความก้าวหน้าของงาน และชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน ณ อาคาร 18 ชั้น 6

ความคิดเห็น