ลงพื้นที่ ต.สตึก จ.บุรีรัมย์ อว.สร้างงาน “สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”

3 กพ 2564

ความคิดเห็น