สอบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 รับตรง ประจำปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 30 มกราคม 2564 ห้องประชุมดาวเรือง ตึก 12

[LINE]BRU_สิ่งทอ ภูมิฯ วิทย์คอมและอาหาร

 

ความคิดเห็น