วันที่ 20/01/64 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อม การสัมภาษณ์ การจ้างงาน Covid-19 หลักสูตรโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล ใน Phase ที่ 3

ความคิดเห็น