กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษของเด็ก Food FIN
จัดทุกวันพุธ เวลา 15.00 น. ตลอดเดือนธันวาคม 2563
🏮
เรียนสนุก กิจกรรมเสริมทักษะก็มีนะเธอ,,,🏮
(ภาพส่วนหนึ่งของกิจกรรม Food FIN for Fun)

ความคิดเห็น