ร่วมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 ในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมทานตะวัน อาคาร 12 ชั้น 1

(โครงงการส่งเสริมความผูกผัน สานสัมพันธ์วัฒนธรรมองค์กร และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย

ความคิดเห็น