22 ธค 63 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาวิศวกรรมระบบอาคารโดยเชิญวิทยากร คุณวัชระพงษ์ คำใส สามัญวิศวกรไฟฟ้า บริษัท ฟรีสเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด มาบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมนำดูงานการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในอาคาร

ความคิดเห็น