16 ธค 63 จัดกิจกรรมอบรมทักษะการพัฒนาเว็บไซต์ให้นักศึกษาปีสามรายวิชานวัตกรรมวัสดุในงานวิศวกรรมโยธา โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณขวัญ สมยินดี ร่วมเป็นวิทยากร

 

ความคิดเห็น