10 ธันวาคม 2563 จัดกิจกรรมประชุมกลุ่มวิสาหกิจทอเสื่อกกและทอผ้าไหม ชุมชนสุขสำราญ ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำนักงานบริการวิชาการ

ความคิดเห็น