18 พย 63 จัดกิจกรรม “พี่เรา..เล่าให้ฟัง” ครั้งที่ 1/2563 โดยเชิญศิษย์เก่าสาขาเทคโนโลยีก่อสร้าง/วิศวกรรมโยธามาเล่าประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจให้รุ่นน้อง https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4008296415896818&id=100001494985570

ความคิดเห็น