วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่2 ชั้น 1  อาคาร 18
น้องๆ ปี 1 แข่งขันร้องเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์😍
ขอบคุณทุกๆคนที่คอยให้กำลังใจและร่วมเชียร์สาขา #นวัตกรรมอาหารและการแปรรูป272 ของเรานะคะ 🙏🏻🙏🏻 #FoodFIN 🍭🍰🍀🍊

ความคิดเห็น