ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ ในงานประชุมผู้บริหารและครูแนะแนว มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วันที่ 5 ตค 63 ณ BRU Complex ชั้น 6

ความคิดเห็น