12 ตุลาคม 2563 กิจกรรมบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ณ อาคาร BRU Complex

ความคิดเห็น