ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารอเนกคุณาคาร ในวันที่ 12 ตุลาคม 2563

ความคิดเห็น