ร่วมกิจกรรมซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (ซ้อมแยกตามสาขาวิชา) ในวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00-17.00 น. ณ ห้อง 544

ความคิดเห็น