ร่วมประชุมกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมดาวเรือง ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ความคิดเห็น