วันที่ 29 กันยายน 2563 เป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครูและการสถาปนาการฝึกหัดครูไทยครบรอบ 128 ปี ในปีนี้เหล่าผู้บริหารทุกรุ่นของกรมการฝึกหัดครูและสมาชิกครอบครัวกรมการฝึกหัดครูที่ยังแวะเวียนมาพบปะกันอยู่ ได้พร้อมใจกันจัดให้มีพิธีทำบุญครบรอบ 128 ปี ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ความรู้สึกส่วนตัวแค่ได้เห็นผู้อาวุโสทุกท่าน ก็ปลื้มใจเหมือนได้กลับมาเจอญาติผู้ใหญ่อีกครั้งหนึ่ง คิดถึงกรมการฝึกหัดครู

ความคิดเห็น