วันที่ 7 กันยายน 2563 ร่วมพิธี “วันสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 7 กันยายน 2563 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) …. พร้อมทั้งนำนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน บันทึกภาพนิ่ง ภาพวีดิโอ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม

 

ความคิดเห็น