วันที่ 24 กันยายน 2563 ให้คำแนะนำและกำกับการผลิตคลิปข่าว พิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารอเนกคุณาคาร(Rajabhat Complex) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ แก่นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

 

 

ความคิดเห็น