วันที่ 23 กันยายน 2563 ให้คำแนะนำนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการผลิตคลิปข่าว“วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ” ประจำปี 2563 เพื่อประชาสัมพันธ์

ความคิดเห็น