วันที่ 4-6 สิงหาคม 2563 เข้าการนำเสนอผลงานวิจัย และทำหน้าที่ Pr มหาวิทยาลัยทั้งบันถึงภาพนิ่งและอำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชน  ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ในงานนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับรางวัลนวัตกรรมชุมชน กับผลงานวิจัย “การจัดการวัฒนธรรมอาหารเพื่อการกระจายผลประโยชน์แห่งความเป็นธรรมของชุมชนบ้านโคกเมือง ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์” รับรางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท และเกียรติบัตร โดยรูปแบบการนำเสนอนิทรรศการ ประกอบด้วยการนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และการนำเสนออาหารจากรายการอาหารในเมนูอาหารซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลดังกล่าวจากชุมชนบ้านโคกเมือง ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย ประกอบด้วย ต้มไก่บ้านมะขามอ่อน ตำไก่ใส่มะม่วง น้ำพริกนายฮ้อย ผัดกุ้งจ่อมทรงเครื่อง และขนมข้าวแตนหน้ากุ้งจ่อมกระฉีก นอกจากนั้นยังมี ข้าวหอมมะลิภูเขาไฟ ข้าวเม่าเบญจรงค์ ข้าวเม่าโปร ข้าวเม่าซีเรียล ตำรับข้าวเม่านางรอง บ้านโคกว่าน ต.หนองโสน อ.นางรอง ไข่เค็มสมุนไพร จากบ้านโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ ดักแด้แปรรูปจากชุมชนบ้านหัวสะพาน จังหวัดบุรีรัมย์ ให้ผู้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการได้ชิม และนอกจากชิมแล้วยังสามารถซื้อกลับได้ด้วย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ สื่อมวลชน รวมทั้งประชาชนผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก

ความคิดเห็น