วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ให้คำแนะนำ และกำกับการผลิตคลิปข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์  โครงการการจัดการความรู้ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัล”  จัดโดยงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น