ให้คำแนะนำและกำกับการผลิตคลิปข่าว … สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับสมาคมการตลาดเกษตรและอาหารแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคและอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการฟื้นฟูป่า “ร้อยดวงใจ ล้านต้นกล้า”

ความคิดเห็น