ให้คำแนะนำและกำกับการผลิตคลิปข่าว ….สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการสืบสานอนุรักษ์ต่อยอดภูมิปัญญาผ้าทอพื้นบ้านอีสานใต้จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมศิวาลัย ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
….จัดทำคลิปข่าวโดย … นางสาวสุนันทา ศรีแก้ว และนายเสรีชาติ จินดานิน นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน มรภ.บุรีรัมย์

ความคิดเห็น