2 กันยายน 2563 นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อวิจัยที่สนใจและดำเนินการ

ความคิดเห็น