ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมในชุมชนภายใต้โครงการจ้างงานประชาชน (อว.จ้างงานโควิท 19 ) พื้นที่ ชุมชนประโคนชัย ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น