อ.รณชัย คนบุญ อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก ณ หมู่บ้านหนองแวง ตำบลกลันทา อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา

ความคิดเห็น