วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ร่วมถวายสังฆทานและร่วมถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

ความคิดเห็น