ไหว้ครู ทำบุญถวายเพล และบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ขอบคุณคณาจารย์และนักศึกษา ในวันที่ 2 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมพุดน้ำบุศย์ อาคาร 22

ความคิดเห็น