เมื่อวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2563ได้เข้าอบรมออนไลน์ พร้อมทั้งสอบเพื่อรับใบประกาศนียบัตร ตามบทเรียนเรื่อง Digital Literacy จัดอบรมโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล ภายใต้การดำเนินงานของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์กรมหาชน)

กดดูรายละเอียดไฟล์แนบ 002-ใบประกาศ อบรม

ความคิดเห็น