เมื่อวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2563 ได้เข้าอบรมออนไลน์ พร้อมทั้งสอบเพื่อรับใบประกาศนียบัตร ตามบทเรียนเรื่อง Uses of Hadoop in Big Data จัดอบรมโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล ภายใต้การดำเนินงานของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์กรมหาชน)

กดดูรายละเอียดไฟล์แนบ 001-ใบประกาศ อบรม

ความคิดเห็น