ประชุม กำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูคืนถิ่นภายใต้โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะเข้าสู่วิชาชีพ รุ่น 3 (บรรจุปี พ.ศ. 2561) รอบ 2 เครือข่ายบุรีรัมย์ (ออนไลน์)

ในวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563

ความคิดเห็น