ปลูกต้นเหลืองปรีดียาธร ในโครงการร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จัดโดยสำนักงานบริการวิชาการ วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์อุดมศึกษาปะคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น