หน่วยงานการอ้างอิง

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ท้าทายธุรกิจท้องถิ่นไทย ด้วยนวัตกรรมด้านการจัดการ คณะบริการธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ไฟล์แนบ

pdf บุคลิกภาพและการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมบริการ

ขนาดไฟล์ 1 MB | จำนวนดาวน์โหลด 144 ครั้ง

ความคิดเห็น