ในระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2563 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ได้เชิญอาจารย์ไพรัชช์ จันทร์งาม และอาจารย์เฉลิมวุฒิ คำเมือง ไปเป็นวิทยากร “การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) ระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำปี 2562” ให้กับครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านต่อ >>>> https://drive.google.com/drive/u/1/folders/14rsX1Zc-d6UnBKFG20FkNQqKR3Axh4zn

ความคิดเห็น