วิธีทำให้ Meet เห็นผู้เข้าร่วมประชุมหลายคน https://chrome.google.com/webstore/detail/google-meet-grid-view/bjkegbgpfgpikgkfidhcihhiflbjgfic
เพิ่มการตอบสนองด้วยอิโมจิใน Google
https://chrome.google.com/webstore/detail/nod-reactions-for-google/oikgofeboedgfkaacpfepbfmgdalabej
การใช้ ฟังก์ชัน Picture-in-Picture(PiP) ใน Meet
https://chrome.google.com/webstore/detail/picture-in-picture-extens/hkgfoiooedgoejojocmhlaklaeopbecg
โปรแกรม Zoomit
https://drive.google.com/file/d/1T5y97D9GGFkCoo30m9VLkdUp2h9SF3LR/view?usp=sharing

ความคิดเห็น