15 มีนาคม 2563 …ร่วม Workshop การถ่ายภาพเพื่อประชาสัมพันธ์วิถีชีวิตชุมชนที่หมู่บ้านช้างเลี้ยงใหญ่ที่สุดในโลก บ้านกระโพ – ตากลาง อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

 

 

ความคิดเห็น