แสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ประกอบด้วย พูนศักดิ์ ผลเจริญ , อุปถัมภ์ ศรีไชย ,พี่ธิดาเทพ สิงขรณ์ , นุชจรี ควินรัมน์ และ พิยะดา เสียงประเสริฐ 

          กับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จากโครงการประกวดภาพยนตร์ขนาดสั้น ระดับอุดมศึกษา ความยาว 3-5 นาที ภายใต้แนวคิด BEYOND THE GREEN BLANKET…A SUSTAINABLE COMMUNITY OF GIVING “มากกว่าความอบอุ่น คือสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืน” ซึ่งการประกวดนี้ คืออีกหนึ่งโครงการดี ๆ ที่ต่อยอดมาจากโครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว”  

        โดยโครงการดังกล่าวได้ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ ในรอบแรก เข้ารอบ 3 ทีม ได้รับเงินสนับสนุน 15,000 บาท เพื่อนำไปผลิตเป็นภาพยนตร์สั้น ในโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น ภายใต้แนวคิด BEYOND THE GREEN BLANKET…A SUSTAINABLE COMMUNITY OF GIVING “มากกว่าความอบอุ่น คือสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืน”
              จากทุนการศึกษาที่ไก้รับ  นักศึกษาดำเนินการผลิตภาพยนตร์สั้น และนำไปเผยแพร่ ผ่านช่อง Amarin TV, www.facebook.com/ThaiBeverage และ www.youtube.com/thaibeverage และมีการคัดเลือกจากคณะกรรมการอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งได้รับเลือกให้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

              กิจกรรมนี้ได้มีส่วนในการให้คำปรึกษาเรื่องการใช้งานอุปรณ์และมุมกล้องในการถ่ายทำ

 

 

 

 

 

ความคิดเห็น