29 ตุลาคม 2563

ได้ประกาศให้นักศึกษาที่ขับขี่ยานพาหนะผ่านถนนผ่านทางรถไฟ ที่ไปเส้นเขากระโดงทุกจุด ว่าให้เพ่ิมความระมัดระวังขบวนรถไฟบรรทุกหิน ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 25 พฤศจิกายน 2562

ความคิดเห็น